อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
          PCRU E-NEWS

อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 

อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
******************************
>>วันที่ 23 พ.ค.2562 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.ประยูร  ลิ้มสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
>>โดยกองพัฒนาศึกษา  จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาของ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ  .


โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่ : 2019-05-23 / 15:55:34

จำนวนผู้ชม : 211


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th