วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
          PCRU E-NEWS

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 
************************************
 
เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ใน วันที่ 30 พ.ค.2562  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประยูร  ลิ้มสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมประกายเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ภายในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้  พิธีอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล   
 
 .


โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่ : 2019-05-30 / 12:05:05

จำนวนผู้ชม : 362


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th