โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
          PCRU E-NEWS

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
*****************************************
วันที่ 30 พ.ค.2562 เวลา 08.50 น.  ที่ห้องประชุม LC1  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ผศ.ดร.ประยูร  ลิ้มสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21”  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดขึ้นเพื่อให้ครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21.


โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่ : 2019-05-30 / 13:34:23

จำนวนผู้ชม : 428


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th