ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มรภ.พช ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ร่วมเป็น สว.: จุดเปลี่ยนไทย 2567
โพสต์เมื่อ  1 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 100

PCRU NEWs : มรภ.พช ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ร่วมเป็น สว.: จุดเปลี่ยนไทย 2567

วัน 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ร่วมเป็น สว.: จุดเปลี่ยนไทย 2567” โดยสถาบันการสร้างชาติ จัดอบรมที่ ห้องประชุมชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สนใจ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภชัย ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเข้าสู่สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และยังกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีศักยภาพและ มีความพร้อมทุกด้าน ยินดีให้บริการกับประชาชน ทุกท่าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ และบุคลากรทางด้านวิชาการ ซึ่งนอกจากภารกิจผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพแล้ว ยังร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ อีกด้วย

*********************************************************************

www.pcru.ac.th #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : ข่าว/ภาพ

https://www.facebook.com/prpcru #งานประชาสัมพันธ์ PCRU

31 มีนาคม 2567