ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 7
โพสต์เมื่อ  24 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 48

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 7
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. ถึง 30 มิ.ย. 67
https://lifelonglearning.pcru.ac.th/life-long/description/45
รับจำนวนจำกัด 30 คน
ค่าลงทะเบียนอบรมเวลาราชการ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
อบรมวันที่ 23 ก.ค. - 30 ส.ค. 67 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 081-0690462 อาจารย์ผกามาศ ปะระทัง