การติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ที่อยู่และการติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100
โทรสาร 056-717110
อีเมล์ pcrumail@pcru.ac.th

@Line PCRU

แผนที่การเดินทาง
^ Back to Top