เพลงมหาวิทยาลัย
ชื่อเพลง
ฟังเพลง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • เขตราชภัฏ
 • มาร์ช วค.เพชรบูรณ์
 • มาร์ชสถาบันฯ
 • ราชภัฏสดุดี


 • มาร์ช วค.เพชรบูรณ์

  เนื้อร้อง : ผศ.พัชรินท์ ไชยเดช
  ทำนอง : ผศ.บรรจง หมายมั่น

   

  วิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รัก
  เราประจักษ์ซึ้งใจในคุณค่า
  แหล่งฝึกฝนศิลปะวิทยา
  ฝังศรัทธาเลือดเนื้อเพื่อเป็นครู
  สีม่วงเป็นสัญญาณ
  ให้พี่น้องผูกพันธ์มั่นคงอยู่
  มีพ่อขุนผาเมืองเป็นตราชู
  ใครหลบหลู่วิทยาลัยเราไม่ต้องการ
  เราชาวอินทนิทร์
  จะไม่ยินใกล้ถิ่นผองพาล
  เรามีจรรยากีฬาชำนาญ
  วิทยาการก่อเสริมเพิ่มพูน
  ขอให้สัตย์สัญญา
  แม้จันทราสุริยันและพลังสูญ
  มอบให้วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
  มีให้สูญสิ้นลับกับตะวัน

   

   

       
  ^ Back to Top