ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
JAN
15
2015
 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จำนวนคนดู : 5327

ขอเชิญนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เข้าร่วมโครงการ
"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗"
วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าถ่ายรูป ๑๒๐ บาท)
นักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ
- รหัส ๕๓ เรียน ๕ ปี
- รหัส ๕๔ เรียน ๔ ปี
- รหัส ๕๕ เรียน ๒ ปีหลัง
หมายเหตุ : การแต่งกาย ดังนี้
๑.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สวมชุดครุยวิทยฐานะ
๒.นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
๓.นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาว

 
 
^ Back to Top