ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
JAN
26
2015
 
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนคนดู : 3653

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

http://korjor.pcru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=800:2015-01-26-07-46-23&catid=1:2010-10-07-07-10-15&Itemid=56

หรือ http://korjor.pcru.ac.th/my_documents/pdf/Rights-university-Probation-Management26012558.pdf

 
^ Back to Top