ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
JAN
26
2015
 
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนคนดู : 3746

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://korjor.pcru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=798:2015-01-26-07-42-01&catid=1:2010-10-07-07-10-15&Itemid=56

หรือ http://korjor.pcru.ac.th/my_documents/pdf/Rights-university-Probation-Science26012558.pdf

 
^ Back to Top