ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
FEB
2
2015
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
จำนวนคนดู : 3632

 ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีความประสงค์รับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ   จำนวน  ๑  คน   และสายปฏิบัติการ  จำนวน  ๑  คน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top