ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
FEB
3
2015
 
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จำนวนคนดู : 3579

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://korjor.pcru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=803:2015-02-03-02-26-15&catid=1:2010-10-07-07-10-15&Itemid=56

หรือ http://korjor.pcru.ac.th/my_documents/pdf/Rights-university-Probation-Academic02022558.pdf

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top