ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
MAR
10
2015
 
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
จำนวนคนดู : 4439
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง บริเวณลานจอดรถหน้าหอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
^ Back to Top