โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล"มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง" ประจำปีการศึกษา 2558
MAR
10
2015
 
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล"มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง" ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนคนดู : 3741
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง" ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมายเหตุ : แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. รหัส C2557 และรหัสอื่นๆ ที่ต้องการเก็บชั่วโมงจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ
 
^ Back to Top