ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา ระยะที่ ๒
JUN
9
2015
 
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา ระยะที่ ๒
จำนวนคนดู : 3896

พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายชื่อผู้ผ่านประเมินเพื่อต่อสัญญา ระยะที่ ๒

 
^ Back to Top