ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
JUL
2
2015
 
ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนคนดู : 7132
ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาใหม่ หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านรายละเอียดได้ที่(เกสาร1) 2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านรายละเอียดได้ที่(เอกสาร2) 3.ใบสมัครนักศึกษาหอพัก ดาวน์โหลดได้ที่(เอกสาร3) ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร.056-717100 ต่อ 5110 หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดทุกเอกสารและดำเนินการตามเอกสาร ทุกขั้นตอน
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
       
^ Back to Top