โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
JUL
6
2015
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนคนดู : 7400
ประชาสัมพันธ์ !! ขอเชิญนักศึกษาใหม่(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน "โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558" ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 คณะครุศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ***ทุกรุ่น ให้รายงานตัว เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร แต่งกายชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม *สิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้ - เสื้อสีขาว 1 ตัว และเสื้อสีดำ 1 ตัว - ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ - รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น รองเท้าแตะ - ยารักษาโรคประจำตัว - เครื่องนอน เช่น ผ้าปู ผ้าห่ม หมอน ฯลฯ *สิ่งต้องห้าม ดังนี้ - สิ่งผิดกฎหมาย การพนัน - อาวุธ - สิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา ฯลฯ - ของมีค่า เช่น สร้อยทอง แหวนทอง ฯลฯ โครงการนี้ จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับสภาพการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรมล้วนเป็นกระบวนการเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสังเกตุการณ์ได้ทุกกิจกรรม บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เข้ามาสังเกตุการณ์ทุกกิจกรรมเด็ดขาด หากผู้ปกครองมีสิ่งของฝากให้กับนักศึกษา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าหอประชุม หรือ ติดต่อที่ โทร.087-7382728 (แต่ไม่เกินเวลา 20.00 น.) หมายเหตุ : กิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรมล้วนเป็นกระบวนการเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.056-717100 ต่อ 5113 และ 056-717144
 
 
^ Back to Top