หน่วยหอพักนักศึกษา เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558
JUL
20
2015
 
หน่วยหอพักนักศึกษา เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558
จำนวนคนดู : 7091
หน่วยหอพักนักศึกษา !!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่ประสงค์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ให้ดำเนินการดังตอไปนี้ 1.เข้าพิจารณาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสีชมภู (ยกเว้นคณะครุศาสตร์) 2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 3.เข้ารายงานตัวและเข้าพักในหอพัก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 4.ชำระเงินค่าหอพัก จำนวน 2,550 บาท ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 หมายเหตุ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ไม่ต้องเข้าพิจารณาในวันที่24 กรกฎาคม 2558 และสามารถรายงานและเข้าพักได้ทันที ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 พร้อมชำระเงินค่าหอพัก 2,550 บาท
 
^ Back to Top