ทุนการศึกษา “สควค.”
JAN
15
2013
 
ทุนการศึกษา “สควค.”
จำนวนคนดู : 4099

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นศูนย์หนึ่งในภาคเหนือของโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐)ระดับปริญญาโท โดย สสวท.เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก แล้วส่งไปเรียนตามศูนย์ที่เลือกไว้ โปรดคลิกดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/ หรือดูที่ประกาศรับทุนของโครงการ

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top