ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรผู้จัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555
JAN
18
2013
 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรผู้จัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555
จำนวนคนดู : 3423

 ประกาศ  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรผู้จัดจ้างเป็น พนักงานราชการ  ครั้งที่  1/2555

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด  คณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top