ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
SEP.
15
2015
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
จำนวนคนดู : 4392
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน กองทุน มูลนิธิ และโครงการต่างๆ บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม รายละเอียด ดังนี้ ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘อ่านประกาศได้ที่ (เอกสาร๑) ๒. ขั้นตอนการขอรับทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดได้ที่ (เอกสาร๒) ๓. ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดได้ที่ (เอกสาร๓) นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง ๖ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
       
 
 
 
^ Back to Top