กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2555
JAN
29
2013
 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2555
จำนวนคนดู : 3750

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2555 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2554-2555 รหัสประจำตัวนักศึกษา 51 และ 52
- นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2255
- นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ที่คาดว่าะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555
หมายเหตุ : แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

สามารถตวจสอบรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ได้ที่
http://academic.pcru.ac.th/index/checkgraduates/list.php

สามารถดูเอกสารกำหนดการ ได้ที่ไฟล์ข้างล่าง

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top