ประกาศ ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
JUN
10
2016
 
ประกาศ ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จำนวนคนดู : 2387

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเช่าพื้นที่โดยวิธีการยื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้าทั่วไป อาคารโภชนาการหลังเก่า/หลังใหม่ ชั้น ๑ – ๒  และบริเวณหน้าหอพักนักศึกษาชาย บริเวณใต้อาคารช่ออินทนิล (ห้องใหญ่/ห้องเล็ก) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กำหนดการจำหน่ายซองเอกสารสอบราคาและยื่นซองเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๐ มิถุนายน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง  ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐  ต่อ ๑๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 
^ Back to Top