ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระบบการผลิตน้ำประปา ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2559
JUL
13
2016
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระบบการผลิตน้ำประปา ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2559
จำนวนคนดู : 1100

โครงการอบรมระบบการผลิตน้ำประปา โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2559
โดยวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารแนบด้านล่างประกอบด้วย
- เอกสารกำหนดการอบรม
- แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top