แจ้งเตือนการแพร่ระบาด
AUG
30
2016
 
แจ้งเตือนการแพร่ระบาด
จำนวนคนดู : 935

แพร่ “ไวรัสซิกา” ยุโรปยกไทยอยู่ในระดับสีแดง มท.สั่งการ 4 จังหวัดระวังเข้ม “เชียงใหม่” โดนด้วย

กระทรวงมหาไทย โดยนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/ว 518 ลงวันที่ 26 ส.ค.59 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพชรบูรณ์ บึงกาฬ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ทั้ง 4 จังหวัดสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสซิก้า

1472299016962กระทรวงมหาไทย โดยนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/ว 518 ลงวันที่ 26 ส.ค.59 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพชรบูรณ์ บึงกาฬ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ทั้ง 4 จังหวัดสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสซิก้า โทรสารสั่งการระบุว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป ได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 ส.ค.59 ที่ผ่านมาว่า สถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกาของประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง คือ มีการแพร่กระจายของโรคอย่างกว้างขวางในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ทั้ง 4 จังหวัดสนับสนุนกระทรวง โดยสั่งการเป็น 4 แนวทางสำคัญได้แก่ แนวทางแรก ให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในการสื่อสารในพื้นที่ ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และไม่ตื่นตระหนก แนวทางที่ 2 ให้จังหวัดประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสั่งการให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรติดเชื้อไวรัสซิการะดับอำเภอ โดยมี อปท.สนับสนุนทั้งบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน แนวทางที่ 3 ให้จังหวัดแจ้งศูนย์ฯ ระดับอำเภอ บูรณาการความร่วมมือกับ อปท. และภาคีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และแนวทางที่ 4 ให้จังหวัดติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ “เชียงใหม่นิวส์” ว่า ประเด็นข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนั้นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ต้องควบคุม เนื่องจากเคยปรากฏว่าพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสซิกานี้ที่ อ.สันทราย ตามที่ทราบกันไปก่อนหน้านี้ โดยที่แหล่งเริ่มต้นคือที่ จ.เพชรบูรณ์ และติดมาที่ อ.สันทราย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ไวรัสซิกานั้น จะมากับโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเหมือนกัน และเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ อ.สันทรายอีกรอบ จึงมีการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องขอจากกระทรวงสาธารณสุขขอให้มีการกำชับไปยังพื้นที่ที่เคยพบมีการแพร่เชื้อไวรัสซิกาจึงมีคำสั่งดังกล่าวออกมา

“จังหวัดเชียงใหม่ขอยืนยันว่า นับแต่เกิดเหตุที่ อ.สันทรายในครั้งก่อน ยังไม่พบการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ อีก ที่น่าเป็นห่วงมากคือ การระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโดยรวมสถานการณ์จะดีขึ้นมากก็ตาม โรคไข้เลือดออกนั้นน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะมีผลต่อทุกคน แต่ไวรัสซิกามีผลโดยตรงต่อหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ก็ต้องให้มีการเฝ้าระวังตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และได้สั่งการไปยังทุกอำเภอให้ถือปฏิบัติแล้ว” ผวจ.เชียงใหม่ แจง

13512103_1045970122164429_1269277437140437835_n-525x420

ที่มา http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/514345

 
^ Back to Top