ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
FEB
2
2013
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จำนวนคนดู : 5646

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เรื่อง กำหนดการยืนยันการการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา (เคยทำสัญญาแล้ว) ทุกชั้นปี ภาคปกติและภาค กศ.ปช.)

รายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผ่านระบบ e - Studentloan สำหรับผู้กู้รายเก่าภายในสถานศึกษา (เคยทำสัญญาแล้ว) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เอกสาร 1)

2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เอกสาร 2)

3.ขั้นตอนการยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2556 ผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. (เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าภายในสถานศึกษา(เคยทำสัญญาแล้ว) ภาคปกติและ ภาค กศ.ปช.ที่มีความประสงค์จะกู้ต่อภาคเรียนที่ 1/2556 เท่านั้น) (เอกสาร 3)

4.ประกาศขั้นตอนการส่งคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 (เอกสาร 4)

หมายเหตุ : อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

สามารถดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ไฟล์ข้างล่าง

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
       
^ Back to Top