ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเช่าพื้นที่โดยวิธีการยื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้าทั่วไป
SEP.
1
2016
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเช่าพื้นที่โดยวิธีการยื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้าทั่วไป
จำนวนคนดู : 1115

ขอเชิญผู้สนใจเช่าพื้นที่โดยวิธีการยื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้าทั่วไป

บริเวณอาคารโภชนาการหลังใหม่ ชั้น ๑ – ๒  และ บริเวณใต้อาคารช่ออินทนิล(ห้องใหญ่) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ กำหนดการจำหน่ายซองเอกสารสอบราคาและยื่นซองเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐  ต่อ ๑๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 
^ Back to Top