ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
SEP.
6
2016
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จำนวนคนดู : 972

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดังนี้

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย

1.นายไพโรจน์ พรเจริญ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากข้าราชการของมหาวิทยาลัยทุกประเภท

1.นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top