ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
SEP.
8
2016
 
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
จำนวนคนดู : 1153

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 ตำแหน่ง

จากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยได้แก่

1.อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ

จากข้าราชการของมหาวิทยาลัยได้แก่

1.นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top