ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้หรือของที่ระลึก ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
SEP.
15
2016
 
ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้หรือของที่ระลึก ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
จำนวนคนดู : 1189

- ประกาศ เรื่อง  ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้หรือของที่ระลึก ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 โดยวิธียื่นซองสอบราคา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กำหนดการจำหน่ายซองเอกสารสอบราคาและยื่นซองเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 14-26 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-717100 ต่อ 1222

 
^ Back to Top