ขอเชิญเช่าพื้นที่โดยวิธีการยื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้าทั่วไป บริเวณอาคารโภชนาการหลังเก่า, บริเวณอาคารโภชนาการหลังใหม่
DEC
7
2016
 
ขอเชิญเช่าพื้นที่โดยวิธีการยื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้าทั่วไป บริเวณอาคารโภชนาการหลังเก่า, บริเวณอาคารโภชนาการหลังใหม่
จำนวนคนดู : 1018

ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง การเช่าพื้นที่โดยวิธีการยื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้าทั่วไป บริเวณอาคารโภชนาการหลังเก่า, บริเวณอาคารโภชนาการหลังใหม่ ชั้น ๑ – ๒  และร้านค้าบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ กำหนดการจำหน่ายซองเอกสารสอบราคาและยื่นซองเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐  ต่อ ๑๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 
^ Back to Top