โครงการ การพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใส ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
JAN
20
2017
 
โครงการ การพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใส ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวนคนดู : 2468

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใส ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top