ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 7
FEB
15
2013
 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 7
จำนวนคนดู : 4585

 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตเป็นแกนนำในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งกับสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านกิจกรรมของชมรมในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงเปิดเวที สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ อีกครั้ง ใน...


ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 7

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3
2.สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน
3.ต้องสังกัดชมรม ชุมนุม หรือสโมสรเดียวกันของสถาบันการศึกษา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2556
รายละเอียดที่ 
 
^ Back to Top