ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดตลาดนัด University shopping Street
JAN
24
2018
 
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดตลาดนัด University shopping Street
จำนวนคนดู : 2164

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดตลาดนัด “ University shopping Street”
***************
“ University shopping Street” ตลาดนัดถนนคนเดิน แหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำหน่ายโดย นศ.และบุคลากรของ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกำหนดเปิดตลาดที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมช่ออินทนิล ทุกวันพุธต้นเดือน และวันพุธปลายเดือน เวลา 12.00 – 16.30 น. เริ่มวันพุธแรก วันที่ 31 มกราคม 2561 เน้นสินค้าสะอาด ปลอดภัย และยังมีดนตรีบรรเลงโดยอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี มาสร้างบรรยากาศเพลิดเพลิน ในงานให้อีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี โทร 056-717100 ต่อ 0

 
^ Back to Top