วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม–กันยายน 2560 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง
APR
18
2018
 
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม–กันยายน 2560 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง
จำนวนคนดู : 1409

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งให้นำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม –กันยายน 2560 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง แจกจ่ายให้ถึงผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ลงเว็บไซต์ และให้จัดเตรียมเป็นข้อมูลสำหรับคณะทำงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ผู้ต้องการวารสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  คลิกดาวน์โหลด

 
^ Back to Top