มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
APR
26
2013
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
จำนวนคนดู : 6507

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2556
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 (รอบเช้า เวลา 11.30 น.)
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้
1.กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 (รอบเช้า เวลา 11.30 น.)
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร.056-717144 ต่อ 11, 13, 14, 16, 17, 18
โทรสาร.056-717144 ต่อ 15

สามารถดาวน์โหลด หนังสือถึงบัณฑิต เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (เอกสารหมายเลข 1) ตามลิ้งค์ข้างล่าง

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (เอกสารหมายเลข 2) ตามลิ้งค์ข้างล่าง

และขอเชิญกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามลิ้งค์ http://academic.pcru.ac.th/index/job/

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top