กิจกรรม "นักศึกษาใหม่ทุกคน" ต้องเข้าร่วมก่อนเปิดภาคเรียนเตรียมความพร้อม ปรับสภาพการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย "โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2556"
MAY
19
2013
 
กิจกรรม "นักศึกษาใหม่ทุกคน" ต้องเข้าร่วมก่อนเปิดภาคเรียนเตรียมความพร้อม ปรับสภาพการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย "โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2556"
จำนวนคนดู : 3467

กิจกรรม "นักศึกษาใหม่ทุกคน" ต้องเข้าร่วมก่อนเปิดภาคเรียน เตรียมความพร้อม ปรับสภาพการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

"โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2556"
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานตัว ณ หอประชุมประกายเพชร เวลา 07.00 น. การแต่งกายชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 คณะครุศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รุ่นที่ 3 วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.เสื้อสีขาว 1 ตัว
2.เสื้อสีดำ 1 ตัว
3.ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ
4.รองเท้าฝ้าใบหุ้มส้น และ รองเท้าแตะ
5.ยารักษาโรคประจำตัว
6.เครื่องนอน เช่น ผ้าปู ผ้าห่ม หมอน
7.เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมร่างกาย ให้พร้อมกับการที่จะเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพื่อรับสิ่งใหม่ๆ

สิ่งต้องห้าม
1.สิ่งของผิดกฎหมาย
2.อาวุธ
3.สุรา
4.บุหรี่
5.ของมีค่า เช่น สร้อยทอง นาฬิกาล้อมเพชร iPhone iPad เป็นต้น
6.นิสัยเห็นแก่ตัว ก้าวร้าว อันธพาล จิ๊กโก๋

หมายเหตุ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรมล้วนเป็นกระบวนการเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น ผู้ปกครองสามารถสังเกตการณ์ได้ทุกกิจกรรม บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณทำกิจกรรมเก็ดขาดหากมีสิ่งของให้ฝาก จะมีเจ้าหน้าที่รอรับบริเวณนอกหอประชุม (ไม่เกินเวลา 20.00 น.)

 
^ Back to Top