ประกาศจากงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกการพิจารณาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
MAY
30
2013
 
ประกาศจากงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกการพิจารณาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 6566

 

ประกาศจากงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกการพิจารณาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
       

        1.นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รายใหม่)
ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสึชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
        2.นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รายเก่า)
ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสึชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
        3.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหอพัก ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่
www.pcru.ac.th หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
ติดต่อได้ที่ ห้องเบอร์ 5 งานกิจกรรม และขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556

ติดต่อสอบถามงานหอพักนักศึกษา โทร.056-717144 ต่อ 17 หรือ 083-216-3691

 
^ Back to Top