กำหนดการโครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินทนิล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
JUN
4
2013
 
กำหนดการโครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินทนิล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
จำนวนคนดู : 4411

กำหนดการ
โครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินทนิล  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อนุสาวรีย์องค์พ่อขุนผาเมือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. นักศึกษารายงานตัว ณ ลานอนุสาวรีย์องค์พ่อขุนผาเมือง
๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ตั้งขบวนเดินไปสักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชา
ณ พุทธอุทธยานเพชะบุระ
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ประธาน จุดธูปเทียนสักการะองค์พ่อขุนผาเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(ประธานในพิธี)
พิธีสักการะองค์พ่อขุนผาเมือง
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหาร
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. นักศึกษารายงานตัว ณ หอประชุมประกายเพชร
๑๓.๓๙ – ๑๖.๓๐ น. ประธานจุดเทียนชัยยอดบายศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(ประธานในพิธี)
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน นักศึกษาใหม่
๑๖.๓๐ น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารกำหนดการ (ตมลิ้งค์ เอกสาร1 ข้างล่าง)

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top