เชิญนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่น 56 เข้ารับฟังการชี้แจง การเข้าเรียน ห้องเรียน และแจกตารางสอน ฯ
JUN
5
2013
 
เชิญนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่น 56 เข้ารับฟังการชี้แจง การเข้าเรียน ห้องเรียน และแจกตารางสอน ฯ
จำนวนคนดู : 3553

เชิญนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่น 56 เข้ารับฟังการชี้แจง การเข้าเรียน ห้องเรียน และแจกตารางสอน ฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 
^ Back to Top