ประกาศหน่วยหอพักนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
JUN
7
2013
 
ประกาศหน่วยหอพักนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 3889

ประกาศหน่วยหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา  2556

หน่วยหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธ์เข้าพักในหอพักนักศึกษาแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา  ปีการศึกษา  2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา  2556 (เอกสาร1)

2.รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา  ปีการศึกษา  2556 (เอกสาร2)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วสามารถเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมารายงานตัวและรับกุญแจ ได้ที่เรือนรับเยี่ยมหน้าบริเวณหอพักหญิง และชำระเงินค่าหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่10 มิ.ย.-24 มิ.ย.2556 หากเลยจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาหอพัก

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top