พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2556
JUN
14
2013
 
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 3833

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านร่วม พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รอบเช้า เวลา 08.00-11.00 น. คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รอบบ่าย เวลา 12.30 - 15.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทุกคน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ส่งตัวแทนนำพานบูชาครู

**การประกวดพาน มี 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น.**

(ประกาศ!! เลื่อนพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ จากวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิ.ย.56 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 4 ก.ค.56 เนื่องด้วยท่านอธิการบดีติดภารกิจเร่งด่วน!!!ที่จะต้องไปชี้แจงงบประมาณที่กรุงเทพฯอันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย.. จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

 
^ Back to Top