การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)
JUN
25
2013
 
การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)
จำนวนคนดู : 3454

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 
^ Back to Top