ประกาศ การสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนสมเด็จ) สำหรับนักศึกษาหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ใน 2 ปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556
JUN
29
2013
 
ประกาศ การสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนสมเด็จ) สำหรับนักศึกษาหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ใน 2 ปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 4121

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนสมเด็จ)
สำหรับนักศึกษาหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ใน 2 ปีสุดท้ายของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556

        ด้วยมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเงินเพื่อเก็บดอกผลเป็นทุนการศึกษาตั้งชื่อทุนว่า "สมเด็จ" ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ใน 2 ปีสุดท้ายของสถานศึกษา มูลค่า 6,000 บาท ต่อปี ให้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี ในการนี้ มูลนิธิฯ ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ใน 2 ปีสุดท้ายของสถาบัน จำนวน 1 คน
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนสมเด็จ) สำหรับนักศึกษาหญิง
ที่กำลังศึกษาอยู่ใน 2 ปีสุดท้ายของสถานศึฏษา ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียดดัง (เอกสาร1) ข้างล่างนี้

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top