ธรรมนูญนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบการประชุมนักศึกษา ภาค กศ.ปช. เพื่อการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับธรรมนูญนักศึกษา สำหรับนักศึกษา กศ.ปช.
JUL
29
2013
 
ธรรมนูญนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบการประชุมนักศึกษา ภาค กศ.ปช. เพื่อการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับธรรมนูญนักศึกษา สำหรับนักศึกษา กศ.ปช.
จำนวนคนดู : 3621

ธรรมนูญนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗

ประกอบการประชุมนักศึกษา ภาค กศ.ปช. เพื่อการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับธรรมนูญนักศึกษา สำหรับนักศึกษา กศ.ปช.

ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ (ลิ้งค์ข้างล่าง เอกสาร1)

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top