ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
JUL
30
2013
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
จำนวนคนดู : 3714

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ
และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ลิ้งค์ข้างล่าง เอกสาร1)

2.ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ  และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ลิ้งค์ข้างล่าง เอกสาร2)

หมายเหตุ : นักศึกษาสมัครด้วยตนเอง หรืออาจารยืที่ปรึกษาเสนอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top