ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556
AUG
5
2013
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556
จำนวนคนดู : 4023

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี
เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ขั้นตอนการส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ปฎิบัติดังนี้
1. ตัวแทนห้อง เตรียมใบรายชื่อกลุ่มหมู่เรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เพื่อนลงชื่อส่งบัตรลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ
2. นักศึกษาที่ทำเรื่องกู้ กยศ. ส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 พร้อมลงชื่อส่งกับตัวแทนห้อง
3. ตัวแทนห้องรวบรวมบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยเรียงตามลำดับเลขที่
4. ให้ตัวแทนห้องนำบัตรลงทะเบียนและใบรายชื่อใส่ซองน้ำตาล พร้อมเขียนรายละเอียดบนซองน้ำตาล
     ดังนี้ 1. คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 2. สาขาวิชา 3.กลุ่มหมู่เรียน 4.สรุปจำนวนที่ส่ง
5. ให้ตัวแทนห้องนำมาส่ง ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องงาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา

: งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 056-717144 ต่อ 5103

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top