ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แจ้งนักศึกษา กยศ. ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ได้กู้ยืมค่าเล่าเรียน
AUG
5
2013
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แจ้งนักศึกษา กยศ. ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ได้กู้ยืมค่าเล่าเรียน
จำนวนคนดู : 3767

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แจ้งนักศึกษา กยศ. ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ได้กู้ยืมค่าเล่าเรียนฯ 
ของภาคการศึกษาที่ 2/2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
จากกองทุนฯ ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556
เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้
1.รายชื่อรายเก่า (ลิ้งค์ เอกสาร1 )
2.รายใหม่ (ลิ้งค์ เอกสาร2 )

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และรายเก่าที่ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เท่านั้น
หากมีชื่อแต่ไม่ได้กู้ยืมค่าเล่าเรียน ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม

 

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top