ประกาศหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
AUG
6
2013
 
ประกาศหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 4997

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 (ลิ้ง เอกสาร1)

รับแบบคำขอและกำหนดวันรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ห้อง 5 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top