ขอเชิญเข้าร่วมอบรม มคอ.4 และ มคอ.6 เครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาอดุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
AUG
14
2013
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม มคอ.4 และ มคอ.6 เครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาอดุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
จำนวนคนดู : 3614

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2556 เครือค่ายพัฒนาสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดอบรม มคอ.4 และ มคอ6 8:30 - 16:30 ณ ห้องประชุมสีทอง

 
^ Back to Top